•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vyšná Kamenica 24.04.2018 o 19.00 hod.

 24.04.2018

Starosta obce Vyšná Kamenica v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Kamenici, ktoré sa koná: 24.04.2018/streda/ o 19.00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vyšnej Kamenici. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania

2. Kontrola plnenia uznesení a doplnkov územného plánu

3. Odkúpenie majetku LUMINA

4. Stav okolo KC - p. Dučáková

5. Organizovanie brigády pri obecnom vodovode

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Záver

Vyšná Kamenica 19.04.2018

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15.00
Utorok: 08.00 - 15.00
Streda: 08.00 - 15.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08.00 - 15.00

Fotogaléria

Kalendár

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: