Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

História

Z histórie našej obce

   Vyšná Kamenica je v porovnaní s ostatnými susednými dedinami najmladšou obcou. Prvýkrát sa spomína v roku 1420, teda na začiatku 15. storočia. To, že je obcou najmladšou, môžeme, podľa dostupných historických materiálov, vysvetliť snáď tým, že na konci 13. storočia existovala severnejšie od Vyšnej Kamenice dedina Púch. Ležala asi 3 km severne od terajšej obce. Posledná správa o dedine Púch pochádza z roku 1370 a hovorí sa v nej, že je ľudnatou dedinou s 12 usadlosťami. Na rozhraní 14. a 15. storočia sa títo obyvatelia z neznámych dôvodov presťahovali asi 3 km nižšie do údolia Kamenického potoka a založili novú dedinu.

   O tejto novo osídlenej dedine sú prvé správy z roku 1420, uvádza sa pod názvom Kemenche a patrila Andrejovi z Budimíra. V portálnom súpise z roku 1427 už vystupuje pod dnešným názvom Vyšná Kamenica v pomaďarčenej podobe Felsow Kemenche. V súpise z roku 1565 sa uvádza, že vo Vyšnej Kamenici žilo 16 sedliakov a 7 želiarov. Mená týchto ľudí boli prevažne slovenského pôvodu, čo dokazuje, že dedina bola v tom čase slovenská. Svedčia o tom aj náboženské pomery. V 16. storočí prijal ľud Lutherovu reformáciu. Veriaci využívali chrám, ktorý bol postavený už v prvej polovici 14. storočia - ranogotická jednoloďová stavba. Táto stavba bola v 16. a 17. storočí rozšírená na západnej strane a celá prestavaná v renesančnom štýle.

   V roku 1741 bola v obci založená cirkevná škola pri miestnom cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi. Od jej založenia až po rok 1941 pôsobili učitelia tiež ako kantori, čo vyplývalo z ich úväzku.

   Podľa súpisu z roku 1828 mala dedina 31 domov a 230 obyvateľov, počas sčítania ľudu v roku 1910 - 337 obyvateľov. V rokoch 1880 - 1910 sa mnoho z nich vysťahovalo. Do roku 1918 patrila obec do Abovskej stolice.

   V októbri 1957 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo a 12. apríla 1958 bola dedina napojená na elektrickú sieť.

   24. augusta 2002 boli do života obce slávnostne uvedené obecné insígnie - erb, vlajka a pečatidlo.