Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 26)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0 €
1424249 poskytnutie dotácie Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
05/2024 nájom nebytových priestorov Odb.: Spojená škola
Dod.: Vyšná Kamenica
150 €
2024000608 podpora záujmového vzdelávania detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Vyšná Kamenica
15 €
48/2024 analýza vzoriek pitnej vody Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
388.20 €
01/2023/2 Rekonštrukcia MŠ Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: HAMRE DK s.r.o.
175 013.88 €
MŠ1 Zariadenie a vybavenie pre materskú školu - časť b) vonkajšie zariadenie detského ihriska Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
5 516.40 €
4/2023 Dodanie zariadenia a vybavenia pre materskú školu Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: All 4 school
19 358.69 €
46/O/2023 Adit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách. Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
720 €
1206/CC/23 Poskytnutie úveru bankou Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
20 696.92 €
Generované portálom Uradne.sk