Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmluv

Zmluvy 2022

Zmluvy 2021

Zmluvy 2020

Zmluvy 2019

Zmluvy 2018

Zmluvy 2017

Zmluvy 2012 - 2016

  • 01.03.2017 | 0.52 Mb
    Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
  • 27.10.2016 | 0.57 Mb

Predmet a popis zmluvy Suma Dátum
zverejnenia
Dátum
uzavretia
Partner Typ Súbor
Zmluva o dielo
Regenerácia centra obce Vyšná Kamenica
427.122,50 €
15.02.2012

15.02.2012

Strabag s.r.o.
zmluva
Zmluva o poskytnutí služby
Regenerácia centra obce Vyšná Kamenica
9.800,00 €
15.02.2012
15.02.2012
Ing. Emil Belo
zmluva
Zmluva o poskytnutí služby
Regenerácia centra obce Vyšná Kamenica
10.300,00 €
15.02.2012
15.02.2012
Marek Grega – MG manufaktory
zmluva
Dohoda
Dohoda o poskytnutí príspevku za aktivačnú činnosť
0,00 €
13.03.2012
13.03.2012
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
zmluva
Zmluva o vykonávaní vyšetrení a expertíz
Odber a rozbor vzoriek pitnej vody
0,00 €
10.04.2012
10.04.2012
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
zmluva
Zmluva o poskytnuti nenávratnej pôžičky
Poskytnutie nenávratnej pôžičky
0,00 €
10.05.2012
10.05.2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
dodatok
Zmluva o dielo
Ochrana pred povodnami
0,00 €
29.05.2012
29.05.2012
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
zmluva
Dohoda
Dohoda o poskytnutí príspevku za aktivačnú činnosť
0,00 €
30.05.2012
30.05.2012
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
zmluva
Dohoda
Poskytnutie príspevku na podporu v nezamestnanosti
1.578,90 €
27.08.2012
27.08.2012
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
zmluva
Kúpna zmluva
nehnuteľnosť
2.000,00 €
30.10.2013
30.10.2013
František Sabol, Tatiana Sabolová
zmluva
Dohoda
menšie obecné služby
0,00 €
02.01.2014
02.01.2014
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
zmluva
Zmluva
poskytnutie údajov
0,00 €
21.02.2014
21.02.2014
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
zmluva
Dohoda
poskytnutie príspevku
0,00 €
22.09.2014
22.09.2014
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOŠICE
zmluva
Poistná zmluva
poistenie
0,00 €
04.10.2014
04.10.2014
Kooperativa poisťovňa a.s.
zmluva
Príkazná zmluva
verejné obstarávanie
0,00 €
10.11.2014
10.11.2014
Regionálne združenie miest a obcí Košice - okolie
zmluva
Zmluva
o nájme nebytového priestoru
0,00 €
01.03.2015
01.03.2015
ERKO, s.r.o.
zmluva
Zmluva
auditorske služby
0,00 €
30.04.2015
30.04.2015
Ing. Daša Polončáková
zmluva
Zmluva
nájom nebytových priestorov
0,00 €
29.05.2015
29.05.2015
Lumina n.o.
zmluva
Zmluva o dielo
vypracovanie spisu
200,00 €
06.10.2015
06.10.2015
Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
zmluva
Zmluva o dielo
rekonštrukcia OU
0,00 €
19.10.2015
19.10.2015
Stanislav Juhás
zmluva
Zmluva o dielo
rekonštrukcia OU
0,00 €
19.10.2015
19.10.2015
Stanislav Juhás
zmluva
Dodatok
zmluva o dielo
0,00 €
27.11.2015
27.11.2015
Stanislav Juhás
zmluva
Zmluva
o pripojení
0,00 €
31.12.2015
31.12.2015
Datacentrum elektronizácie úz. samosp. Slovenska
zmluva
Rámcová zmluva
o dielo
58.200,00 €
29.01.2016
29.01.2016
Akatyst, s.r.o.
zmluva
Zmluva
o právnom zastúpení
606,32 €
17.02.2016
17.02.2016
Advokátska kancelária - JUDr. Jozef Levkuš
zmluva
Zmluva
poskytnutie finančných prostriedkov
0,00 €
01.03.2016
01.03.2016
Mesto Košice
zmluva
Zmluva
vykonanie expertíz
388,20 €
08.03.2016
08.03.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
zmluva
Dodatok
dodávka elektriny
0,00 €
14.03.2016
14.03.2016
Východoslovenská energetika a.s.
zmluva
Zmluva
odpady
0,00 €
22.06.2016
22.06.2016
NATUR -PACK, a.s.
zmluva
Zmluva
webstranka
0,00 €
30.06.2016
30.06.2016
Webex media s.r.o.
zmluva

Zmluvy 2011

Číslo Vystavená Dodávateľ Predmet
002/2011 2011-03-23 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Ochrana pred povodňami
001/2011 2011-03-24 MIVA Košice s.r.o. Regenerácia obce Vyšná Kamenica
003/2011 2011-03-24 MIVA plus spol. s r.o. Odstránenie povodňových škôd
007/2011 2011-04-29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Príspevok na podporu zamestnanosti
008/2011 2011-05-17 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Príspevok na podporu zamestnanosti
005/2011 2011-06-10 Úrad vlády Slovenskej republiky Revitalizácia
004/2011 2011-06-15 KIJA, s.r.o. Protipovodňové opatrenia
009/2011 2011-07-08 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Príspevok na podporu zamestnanosti
006/2011 2011-07-25 Boris Timko, Iveta Timková Kúpa nehnuteľnosti