Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunálny odpad
  16. JÚL 2024
  Utorok
 • Zmiešané plasty a PET fľaše
  08. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier a VKM
  14. OKT 2024
  Pondelok
 • Sklo
  26. JÚL 2024
  Piatok
VYŠNÁ KAMENICA Počasie

OBEC Vyšná Kamenica

Vyšná Kamenica je v porovnaní s ostatnými susednými dedinami najmladšou obcou. Prvýkrát sa spomína v roku 1420, teda na začiatku 15. storočia. To, že je obcou najmladšou, môžeme, podľa dostupných historických materiálov, vysvetliť snáď tým, že na konci 13. storočia existovala severnejšie od Vyšnej Kamenice dedina Púch. Ležala asi 3 km severne od terajšej obce. Posledná správa o dedine Púch pochádza z roku 1370 a hovorí sa v nej, že je ľudnatou dedinou s 12 usadlosťami. Na rozhraní 14. a 15. storočia sa títo obyvatelia z neznámych dôvodov presťahovali asi 3 km nižšie do údolia Kamenického potoka a založili novú dedinu.