Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2023 Odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku Odb.: Štefan Šváb
Dod.: Vyšná Kamenica
4 410 €
01/2023 Prestavba farskej budovy na materskú školu Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: HAMRE DK s.r.o.
175 013.88 €
IROP-Z302091DAM8-91-108 Nenávartn finančný príspevok č. NFP302090DAM8 Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
5 200 €
2023/1 zmluva o zriadení vecného bremena Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Samuel Dolgoš
0 €
1/2023 ZD prestavba farskej budovy na materskú školu Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: HAMRE DK s.r.o.
175 013.88 €
2/2023 zámenná zmluva Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Ing.Dominika Maková
292.50 €
ZLP-VT-2023-0372 zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
1/2023 zámenná pozemkov Odb.: Ing. Zuzana Poláková
Dod.: Ing. Zuzana Poláková
0 €
5/2023 dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0 €
Dodatok č. 2 Poskytnutie odbornej pomoci pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku. Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
158.40 €
1687/2023-M_ODFSS Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek za rozpočtový rok 2023 Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23 280 €
38/2023 Odber a analýza vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu Vyšná Kamenica Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
1 103.20 €
48/O/2022 Adit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2021, overenie výročnej správy za rok 2021 a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom o rozpočtových pravidlách. Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
684 €
37442022 úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri posky&tnutí a použití regionálneho príspevku Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
199 180 €
57/2022 Odber a analýza zoriej pitných vôd z verejného vodovodu Vyšná Kamenica r.2022 Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
388.20 €
309070APY5 Rekonštrukcia balkóna a stropu sály kultúrneho domu v obci Vyšná Kamenica Odb.: Vyšná Kamenica
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
23 517.90 €
Generované portálom Uradne.sk